Domov > Izobraževalni programi >

Sveta kozmična abeceda

Sveta kozmična abeceda je tačaj modernega šamanizma, kar pomeni, da se v moderni dobi učimo o kozmičnih silah in silah narave na način, da nam lahko to izjemno pomaga v naših lastnih življenjih. V današnjem modernem času mnogo ljudi išče najrazličnejše poti in načine, ki vodijo k globjemu razumevanju lastnega življenja, pa tudi sil, ki nam pomagajo so-ustvarjati naša življenja. Tako je bil oblikovan tečaj SVETE KOZMIČNE ABECEDE, ki bo udeležence popeljal po poti razumevanja najrazličnejših kozmičnih energij. Tečaj obljublja zelo celovito sliko, s pomočjo katere boste jasno razumeli najrazličnejše energije, ter jih začeli s pridobim uporabljati v procesu so-ustvarjanja vašega življenja.

Tečaj, na katerem bomo razbili mistiko starodavnih praks, ter jih razumeli na povsem novi, praktični in uporabni ravni modernega časa. Naša naloga je torej prebuditi stara znanja, jih uporabiti in s tem pomagati pri so-ustvarjanju planetarne harmonije. 

V preteklosti, predvsem pa v tradicionalnih skupnostih, so ljudje razumeli kozmično govorico. Razumeli so znake, preko katerih je Stvarstvo komuniciralo z njimi, predvsem pa so te znake spoštovali in upoštevali. V modernem času smo se odmaknili od naravnih ritmov, predvsem pa smo se z modernim načinom življenja ločili od veličastne kozmične inteligence. Prav zaradi tega se je naš svet znašel v trenutni situaciji. Čas je, da se vrnemo h koreninam, k znanju naših prednikov, nato pa osvojeno prevedemo v moderni čas. V okviru šestih modulov programa Sveta Kozmična Abeceda se bomo tako posvetili najrazličnejšim načinom in interpretacijam jezika kozmične inteligence. Spoznali bomo jezik kozmične simbolike, ter se poučili o najrazličnejših interpretacijah, ki jih je človeštvo uporabljajo skozi čas z namenom, da bi razumelo vodstvo višjih sil.

Tečaj bo tako vse udeležene popeljal na resnično čudovito potovanje, odkrivanje skrite kozmične abecede, s pomočjo katere boste dobili zelo jasno sliko in zemljevid kozmičnih energij. Moduli si med seboj sistematično sledijo, vendar pa bomo med posameznimi vsebinami delali vzporednice, kar bo vsem udeleženim ponudilo resnično tisto širšo sliko življenja. Konec koncev gre le za to, da laho kozmični jezik opišemo na najrazličnejše načine. Na koncu pa gre le za naše lastno razumevanje, čistost namenov,  odprto srce in razširjeno duhovno zavest.

V okviru tega tečaja boste spoznali:

 • osnove numerologije, razumevanje numeroloških sekvenc, različnih izračunov, povezave s petimi elementi 
 • kako definiriati energijo osebe, situacije, okoliščin, ter izpostaviti vse izzive in darove (senčna in sončna stran)
 • kako razumeti gibanje kozmičnih sil in interpretacijo le-teh preko uporabe različnih orodij divinacije
 • kako interpetirati različne arhetipske energije v povezavi z mitologijami sveta, razumeti psiho modernega človeka
 • kako imeti zelo široko sliko in okvirje duhovnemu planetarnemu prebujenju 
 • kako razumeti planetarne energije na zelo preprost, praktičen  način
 • kako uporabljati orodja, ki vas bodo podprla na vaši poti izpolnjevanja vašega življenjskega poslanstva

PREKO ŠESTIH VIKEND SREČANJ (12 DNI PROGRAMA) SE BOMO PODROBNO SEZNANILI Z NASLEDNJIMI VSEBINAMI:

1. MODUL: SKRIVNA MOČ ČRK & ŠTEVIL (kozmična numerologija)

Znotraj naših imen, naslovov, ulic, imen podjetij ipd., se skriva izjemna kozmična moč. Naša imena niso naključna, prav tako ne naš rojstni datum in števila, ki jih uporabljamo ali pa nenehno srečujemo. Gre za kozmične sekvence, ki nam sporočajo pomembno aktivacijo na globjih ravneh našega bitja. Če ste tudi vi eden izmed tistih, ki nenehno srečuje določeno sekvenco števil (11:11, 12:12, 23:23....) ali pa imen, oz. se v vašem življenju in vaši družini ponavljajo imena, številke in imate občutek, kot da bi vam vesolje nekaj sporočalo čez te sinhronosti, potem boste zagotovo na tem modulu pridobili vse odgovore. V okviru tega modula se bomo podali na čudovito raziskovanje, kjer bomo spoznali kakšno vlogo in moč imajo števila in imena v našem življenju. 

V okviru tega modula si bomo ogledali naslednje vsebine:

 • črke in njihova simbolika
 • števila in njihova simbolika
 • ponavljajoče se sekvence
 • spiralno gibanje časa in vpliv na naše življenje
 • ključ portalov, datumov in posebnih energijskih prehodov v povezavi s sveto geometrijo
 • povezava črk in številk
 • moderna numerologija, najrazličnejši izračuni (življenjska pot, pot usode, karmična pot, darovi in izzivi)
 • numerologija v povezavi s sveto geometrijo
 • kako z uporabo števil in črk do večje harmonije v življenju
 • izračuni v povezavi s petimi elementi in organi

V okviru tega modula se bomo spoznali z različnimi pristopi k delu s števili, črkami, numerologiji in interpretaciji čez prizmo božanske ženske in moške esence.

2. MODUL: NORDIJSKE RUNE & DIVINACIJA

Odin je nordijski bog, ki je svetu prinesel rune. Devet dni in noči je brez hrane in vode visel z drevesa navzdol, kot darilo pa je dobil rune (spomin, modrost). Rune so čarobna starodavna germanska abeceda, ki v sebi skriva izjemno znanje, modrost, predvsem pa interpretacijo kozmičnih sil. V okviru tega modula si bomo ogledali sistem run z nekoliko druge, bolj šamanistične perspektive. Spoznali bomo njihovo globino in hkrati zdravilno moč. Odinova energija je izjemno šamanistična in tako bo potovanje preko tega vikenda v veliki meri odeto v šamanistična potovanja. Potovanje v okviru tega modula bo namenjeno globkemu raziskovanju sebe, svojih globjih plasti ter komunikaciji z našo dušo. Odin bo tisti arhetip, ki nam bo pomagal odpreti vrata med svetovi. Hkrati se bomo naučili uporabljati rune kot orodja, ki odpirajo vrata med dimenzijami. 

V okviru tega modula si bomo ogledali naslednje vsebine:

 • Odin - arhetip božanstva, njegova šamanistična pot, prepletanje sence in svetlobe
 • pomen Odina & arhetip obešenca v naši zavesti
 • izvor in pomen čarobnih run
 • praktično delo z runami, vpogledi v različne situacije
 • šamanistična potovanja (meditacije) v svet run in nordijske mitologije
 • rune kot aktivatorji energij v situacijah našega vsakdanjega življenja 
 • Po obisku tega modula bodo tečajniki dodobra spoznali delo z runami in tako jih bodo lahko s pridom uporabljali za runska branja in vpoglede v najrazličnejše situacije.

3. MODUL: ARHETIPI MITOLOGIJ SVETA

EGIPČANSKA, VZHODNJAŠKE MITOLOGIJE, GRŠKA & RIMSKA MITOLOGIJA

Če se ozremo daleč v čas nazaj lahko jasno vidimo, da človeštvo od nekdaj išče odgovore na širša življenjska vprašanja. Od padca zavesti v Lemuriji, ko smo uživali razsvetljeno zavest, smo se v vsakem obdobju in kulturi spraševali od kod prihajamo, kakšna je narava našega življenja in kakšne sile vplivajo na nas. Vsaka izmed kultur je te odgovore bolj ali manj uspešno opisala skozi svojo religijo, mitologijo oz. tradicijo. V modernem času, ko so vse sile Stvarstva upete v  naš premik na novo raven bivanja, ljudje znotraj sebe slišimo klic po prebujanju teh starodavnih znanj in informacij, saj nam bodo služila kot pot nazaj v čisto, razsvetljeno zavest, ki je vladala v časih Lemurije. Raziskovanje različnih mitologij in tradicij nam tako lahko služi kot čudvit način razkrivanja razpok v zavesti človeštva, ter hkrati načinov zdravljenja kolektivne duše planeta. Tako je ta modul usmerjen predvsem v raziskovanje različnih mitologij, raziskovanju povezav med mitologijami, ter vplivu verovanj in prepričanj naših prednikov na psiho današnjega, modernega človeka.

V okviru tega modula bomo tako pregledali naslednje vsebine:

 • padec zavesti iz časov Lemurije in proces razvoja mitologij
 • egipčansko mitologijo in verovanja
 • grško  & rimsko mitologijo in verovanja
 • različni aspekti vzhodnih mitologij in njihova božanstva
 • arhetipi teh mitologij in povezava z današnjim časom
 • različna božanstva kot interpretacija kozmičnih energij
 • simboli uporabljeni v teh mitologijah
 • različne meditacije in potovanja, delo z različnimi božanstvi

V okviru tega modula se boste spoznali z najrazličnejšimi božanstvi, razumeli njihovo vlogo v preteklosti, kvalitete, načine ter razloge verovanj glede posameznega izmed božanstev. Hkrati boste lahko jasno videli vpliv teh božanstev na razvoj vaše psihe in dojemanje življenja, s tem pa pridobili orodja za dvig vaše lastne zavesti. Čudovit vikend, poln informacij, meditacij in notranjih izkustev.

4. MODUL: MODERNI ŠAMANIZEM BOGINJE

Šamanizem je beseda, ki pravzaprav predstavlja povezavo vseh najrazličnejših tehnik v celoto. Šaman je hkrati 'shapeshifter', kar pomeni, da je sposoben svojo zavest pomakniti na katerokoli raven. Živi med svetovi, je medij, posrednik med različnimi dimenzijami. Šamanovo življenje je posvečeno njegovemu raziskovanju, služenju in zdravljenju. Pozna tako podzemlje (nezavedno, zemeljsko, earth magic), kot tudi nebesno sfero (višji jaz, nebesa, heaven magic). Z lahkoto se pomika med vsemi nivoji. Hkrati živi v svetu arhetipske resničnosti, razume kozmično govorico in najrazličnejše nivoje. Je vodnik, vodnik po nezavednem, ki pozna pot do svetlobe duše. Obstaja veliko različnih pristopov in načinov, ki jih lahko uporabimo v šamanizmu, v modernem času pa se vedno bolj izpostavlja šamanizem boginje. Ta oblika šamanizma ima zelo nežen, intuitiven in subtilen pristop. V njem čutimo pridih ženskosti, ki vedno teži k celovitosti in integraciji vseh aspektov.

Tako je ta modul posvečen raziskovanju šamanizma boginje in njenih darov:

 • mitologija ameriških Indijancev, pomembna božanstva, šamanizem boginje
 • ključni elementi šamanizma (zemlja, 4 smeri neba, 4 elementi +1)
 • medicinsko kolo, zodiakalno kolo, živali moči v kolesu (postavitev kristalnega kolesa)
 • zemeljska magija (earth magic) in nebesna magija (heaven magic) v šamanizmu 
 • praktično delo z živalmi moči, invokacija živali z namenom podpore, duhovnega zdravljenaj in uvidov
 • delo z zdravilnimi šamanskimi kartami
 • OGHAM abeceda dreves & duhovna praksa dreves, delo z vilinsko sfero
 • kristalno kraljestvo, delo s kristali, postavitev kristalnih mrež

V tem modulu se bomo podali na izjemno pot šamanistične prakse. Najrazličnejša starodavna znanja in tehnike bomo prevedli v lahko razumljiv modern čas. Razumeli bomo vlogo božanske ženske energije skozi čas in načine, s pomočjo katerih lahko pomagamo pri vzpostavljanju planetarnega ravnovesja.

5. MODUL: GOVORICA PLANETOV

Planetarni arhetipi so fizična prezentacija kozmičnih sil,ki direktno vplivajo na naša življenja. Preko astrologije (zahodne, vzhodne) lahko jasno definiramo vpliv planetov na našo osebnost, darove, izzive in živjlenje na sploh. V tem modulu pa se bomo podali na nekoliko drugačno potovanje dela s planeti, kjer se bomo naučili direktne komunikacije z zavestjo posameznih planetov in ozvezdij. Spoznali bomo energijski ustroj kozmosa, ter se naučili povezovati s posamezno izmed energij z namenom podpore v našem lastnem življenju. 

Vsebinski pregled tega modula:

 • planeti in njihove energije, praktična uporabnost energij v vsakdanjem življenju
 • intuitivno delo s planeti
 • planetarna branja/readingi za vsa življenjska področja
 • postavitev življenjskega poslanstva (life purpose map) z vidika planetarnih energij
 • delo z planetarnimi esencami z namenom podpore življenjskemu poslanstvu
 • planeti kot arhetipske energije interpretirane v religiji, mitologiji in tradiciji
 • zavezniški planeti, učiteljski planeti
 • povezava planetov z numerologijo

V okviru tega vikenda bomo spoznali v kakšnem vesolju pravzaprav živimo. Hkrati bomo razumeli kako vesoljne energije vplivajo na nas, z nami komunicirajo in nas vodijo. Velikokrat v življenju preprosto ne znamo razbrati, kaj nam vesolje sporoča in tako zgrešimo bistvo. Velikokrat je prava pot jasno odprta tik pred nami, mi pa iščemo poti vse naokoli. Tako zgubljamo čas, energijo, predvsem pa se odmikamo od tistega pravega namena. Tako bomo na tem vikendu spoznali sistem, ki nam bo pomagal, da se vedno znova znamo vrniti na tisto pravo pot. Zelo prizemljen in izkustven modul!

6. MODUL: INTEGRACIJA

Šesti modul je namenjen integraciji vseh osvojenih znanj, dodatnim vajam in praksi. Hkrati omogoča tudi dodatni čas, ki bi ga utegnili potrebovati, saj je celoten program zelo intenziven in poglobljen. V okviru šestega modula bomo razjasnili še vsa dodatna morebitna vprašanja ter pridobili zelo jasne odgovore. Celoten program je zastavljen tako, da imamo poleg obilice teoretičnih informacij, tudi obilico praktičnih vaj ter načinov praktične uporabe orodij v vsakdanjem življenju.