Domov > Šola Intuicije™ >

Annai™ duhovni tempelj

Annai predstavlja božansko žensko energijo, bistvo Matere Boginje, ki je v različnih kulturah prikazana na najrazličnejše načine, a vedno z istim motivom brezpogojnega dejanja. Božanska Mati je izvor čiste kreativne energije, je tisto, iz česar se celotno stvarstvo rojeva. Božansko žensko bistvo je tisto, ki rojeva vesolja, planete in daje dih. Medtem ko je božanska moška energija čista ideje oz. koncept, je božanska ženska tista, ki ta koncept rodi v materialno resničnost. Kot Bog Šiva, ki je ostajal v stanju popolne predaje meditataciji in kontemplaciji, dokler se ga ni dotaknila Boginja Šakti, ki ga je popolnoma prevzela in popeljala v materialni svet. Le preko Šakti se je Šiva lahko udejanil in ona je tisto, kar mu je omogočilo, da je našel svoje ravnovesje.

Annai v starodavnem sanskritu predstavlja Božansko Mati. Predstavlja torej čisto božansko žensko bistvo, iz katerega se rojeva vse. Božanska Mati ima nešteto obrazov, ki jih v različnih tradicijah poznamo pod različnimi imeni (Lakšmi, Kali, Atena, Artemida, Izida ipd.), a vendar gre za eno samo esenco. To vesolje in pravzaprav vse, kar je, je ustvarjeno kot spoj dveh čistih kozmičnih sil, ki se rodita iz čiste enosti in absolutnega, z namenom rojstva polarnosti in celotne kreacije. Gre za kozmični ples dveh sil, ki se ne odvija le na nivoju makrokreacije, temveč tudi na nivoju naše lastne individualnosti, znotraj naše lastne psihe in našega lastnega telesa. Kozmični ples dveh sil usmerja in določa vse. Vse popelje v kreacijo, vse popelje iz kreacije v destrukcijo. Gre za nenehno prehajanje kozmičnega vdiha in izdiha, za ples Šive in Šakti.

Annai je torej božansko žensko bistvo in je tisto negovalno, ljubeče in intuitivno. Je esenca čiste modrosti in brezpogojnosti. Naš svet je trenutno preplavljen z zelo zastarelimi načini dojemanja in delovanja, ki jim botruje predvsem neravnovesje božanske moške in ženske energije. Če želimo, da je karkoli v ravnovesju in uživa radost, obilje in srečo, mora izpolnjevati princip ravnovesja. Izjemno trpljenje, ki smo mu priča na tem svetu, mnoge manipulacije in zaslepljenost ljudi so posledica stroge senčne moške diktature, ki ni priznavala ali dovoljevala ženskega bistva. Ženske kot fizična bitja so bile v zgodovini zatirane, preganjane in zlorabljane zaradi svojih izjemnih duhovnih darov. Božansko žensko bistvo v sebi skriva izjemno globino in je del prav vseh ljudi, ne le žensk, tudi moških. Ko dovolimo obema bistvoma, da se izrazita na svoj pravi in harmonični način, se rodi nova vizija, ponudita se nam rešitev in nova pot. Človeštvo trenutno stoji na razpotju, ključ, ki bo odprl vrata novi resničnosti, pa je prav v prebujanju božanskega ženskega bistva v vseh nas in njegovi sveti poroki z božanskim moškim bistvom. 

Pred nami je torej globoko potovanje odkrivanja, kaj pravzaprav božansko žensko in božansko moško bistvo sta na povsem praktični, vsakdanji ravni naših življenj. Ti bistvi bomo na individualni in kolektivni ravni odkrivali na tak ali drugačen način. Vse poti, vse tradicije, celotno iskanje rešitev vedno vodi k istemu cilju – iskanju resničnega bistva, iskanju Resnice. 

S tem namenom se je rodil duhovni tempelj Annai ™, ki s svojo prisotnostjo in svojim udejstvovanjem v skupnosti prinaša svetlobo zavesti nove dobe, svetlobo nove resničnosti. Annai™ je blagoslov božanskega ženskega bistva, ki se na mističen način razkriva znotraj in vse okoli nas.  Annai™ je blagoslov božanskega moškega bistva, ki nam nudi vizijo cilja nove resničnosti. 

Annai™ je duhovni tempelj, kjer se združujeta božanska moška in ženska energija, in kjer posameznik doživi globoko duhovno prebujenje skozi prepoznavo lastne resnične identitete, rojstva kozmične zavesti. 

Duhovni tempelj Annai™ LJUBLJANA

Duhovni tempelj Annai™ ima v Ljubljani trenutno dva prostora. Večji prostor, predavalnica, predstavlja tempelj modrosti Šive in Šakti. Je tempelj učenja, izobraževanja in raziskovanja lastne duhovne esence. 

Manjši prostor pa je tempelj globokega duhovnega zdravljenja Boga Ganeša. Prinaša osvoboditev vseh omejitev in realizacijo naše nove poti. V manjšem prostoru potekajo različne energijske terapije, ki osvobajajo telo in duha. Prostor je namenjen tudi delu v manjših skupinah in meditacijam zdravilnega kristalnega zvoka.

Celoten duhovni tempelj je energijsko zasnovan, podpirajo ga sveta geometrija, uporaba kristalov in aktivirane kristalne mreže širom prostora. Izjemna barvna terapija Aura Soma podpira holografsko polje in aktivira svetlobno telo vseh, ki vstopijo v prostor. Duhovni tempelj Annai™ je prostor duhovnega miru in modrosti, ki vas bo v trenutku prevzel. Je duhovni tempelj pete dimenzije, kjer so vrata med svetovi odprta  in kjer se duhovni in zemeljski svet srečujeta z namenom planetarnega duhovnega prebujanja.

Duhovni tempelj Annai™ je portal nove zavesti, duhovni portal prihodnosti. Zasnovan je bil kot vizija nove resničnosti, preslikan v naš čas in prostor. Je svetišče mnogih božanstev, kjer se prebuja zavest Enosti.