Domov >

Šola Intuicije™

 

Šola Intucije™ je duhovna šola, ki jo je Teja oblikovala v letu 2013. Dolgoletno delo in vodenje najrazličnejših programov je vodilo do rojstvo te izjemne duhovne šole, ki ponuja najrazličnejše programe, od tistih najbolj osnovnih do naprednejših in nenazadnje do programov, namenjenih  bodočim duhovnim učiteljem in svetovalcem. 

Izobraževalna pot v okviru Šole Intuicije™

 

Osnovni program – Mala šola intucije (na voljo v digitalni obliki)
Gre za osnovni program, v okviru katerega se posamezniki spoznajo z vsemi osnovami osebnostne in duhovne rasti. Kratek uvodni program bo kmalu na voljo tudi v digitalni obliki. Ta program svetujemo vsem, ki bi si želeli kvalitetnega vstopa v področje lastne duhovne rasti.

Nadaljevalni program – Šola Arhetipov™ (Arhetipi Nove Dobe 1, 2 & 3, tečaj za svetovalca, tečaj za učitelja)
Šola Arhetipov™ ponuja izjemno poglobljen program, imenovan Arhetipi Nove Dobe. Program je namenjen vsem, ki si želijo kvalitetnega in izpolnjenega življenja. Program udeležene popelje na nivo razumevanja lastne osebnostni, njene arhitekture in lastnega življenjskega poslanstva. Vodi v razreševanja naših najglobljih vzorcev in prepričanj in omogoča duhovno osvetlitev vseh uspavanih delov osebnosti in naših potencialov. V okviru tega izjemno obsežnega programa, ki ga svetujemo pravzaprav vsem, ki želijo duhovno rasti, je oblikovan tudi tečaj za Arhetipske svetovalce™. Za vse tiste najbolj vztrajne in predane pa je Teja oblikovala tudi učiteljski program. To je program, ki udeležence popelje po poti popolne osebnostne preobrazbe in jim razkrije povsem novo perspektivo življenja. Udeleženci spoznajo izjemne kozmične zakone življenja v čisti praksi zemeljske resničnosti in pridobijo neverjetna orodja zavestne kreacije življenja. 

Program duhovnega svetovalca – Angelska Intuicija™
Angelska Intuicija™ je izjemno priljubljen program razvoja intuicije in komunikacije z nevidnimi energijskimi ravnimi bivanja. Je program, namenjen tako tistim posameznikom, ki le želijo razviti svoje intuitivne darove in slišati glas svojih duhovnih vodnikov in angelov, pa tudi tistim, ki želijo duhovno svetovati drugim. Tečajniki pridobijo certifikat intuitivnega svetovanja™ in so usposobljeni za duhovno svetovanje drugim. Ta tečaj udeležence popelje na pot izjemnih duhovnih iniciacij, v delo s kozmičnimi žarki, mojstri, angeli in nadangeli. To je tečaj popolne življenjske preobrazbe, ki prinese izjemne odgovore in uvide. Temu osnovnemu tečaju sledijo tudi nadaljevalni seminarji Angelske Intuicije™, namenjeni vsem intuitivnim svetovalcem™, ki želijo nadaljevati svojo pot osebnostne in duhovne rasti ter redno pridobivati nova znanja. Enkrat letno pa je za vse imetnike certifikata intuitivnega svetovanja™ obvezen obnovitveni seminar, ki zagotavlja visok nivo kvalitete, etike in usposobljenosti vseh intuitivnih svetovalcev™. 

Program za učitelja Šole Intuicije™
Gre za najbolj obsežen program, ki obsega okvirno 300 ur programa in ogromno ur samostojnega dela. To je tečaj, namenjen tistim najbolj predanim bodočim duh0vnim učiteljem, delo pa ponavadi poteka preko različnih obstoječih izobraževalnih programov in pod individualnim mentorstvom Teje Melinc. 

12 Svetih Kod Lemurije − napredni tečaj (ni primeren za začetnike)
Izjemen program, v okviru katerega spoznamo tehnologijo lemurijske civilizacije. Popeljani smo k starodavnim znanjem uporabe kristalov in kristalnih mrež, svete geometrije in vibracijskih tehnik, s pomočjo katerih aktiviramo svoj polni božanski potencial. V okviru tega intenzivnega tečaja vstopimo v polno duhovno moč zavedanja in svetlobe. Mentorji, vodniki in varuhi 12 Svetih Kod Lemurije so lemurijski svečeniki in svečenice, z rastjo našega zavedanja in svetlobe raste tudi naša sposobnost navezave stika z mentorji, vodniki in varuhi 12 svetih kod Lemurije, lemurijskimi svečeniki in svečenicami, s katerimi sodelujemo pri aktivaciji našega polnega duhovnega potenciala. 

Programi prebujanje božanske moške in ženske energije - SVETI ZAKON (Hieros Gamos)
Gre za poseben izobraževalni program, ki se osredotoča predvsem na celostno preobrazbo notranjih energij, program celovite osebnostne in duhovne prenove, ki zdravi, harmonizira in aktivira božansko žensko in božansko moško notranjo energijo. Program,  ki poteka 12 dni in predstavlja 12 stopnic duhovne iniciacije v božansko žensko oz. božansko moško energijo, razkriva izjemne informacije.. Gre za potovanje mistika, ki razkriva mnogo tistega, kar mu do sedaj ni bilo razkrito. V okviru tega programa začnemo aktivno stopati po poti različnih mistikov, prerokov in velikih modrecev. Program nas vodi v ustvarjanje notranje harmonije na najgloblji ravni, v odkrivanje notranje svetosti in prehod v polno združitev notranjih energij, v sveto poroko božanskega moškega in ženskega bistva. Teja starodavna znanja hinduističnih duhovnih linij Šive in Šakti na preprost in razumljiv način preslika v moderni čas. Gre za program, ki prinaša najglobljo preobrazbo.