Domov > Izobraževalni programi >

Šola Arhetipov™ : Arhetipi Nove Dobe

Šola arhetipov™ je novoustanovljena šola, ki je nastala z namenom sistematičnega predajanja znanja s področja arhetipov. Znanje in razumevanje arhetipskih struktur je ključno za vse ljudi, ki želijo osebnostno in duhovno rasti. Arhetipe zasledimo prav v vseh kulturah, saj so prav z arhetipi ljudje v preteklosti želeli razložiti naravo Življenja in našo vlogo v njem. Znanje arhetipov je neprecenljivo, saj nam omogoča resnično osebnostno in duhovno rast. Arhetipi so naši vzorci delovanja, razmišljanja in obnašanja. Kot taki so lahko hkrati izvor naših izzivov ali pa darov. Če želimo živeti srečno in izpolnjeno življenje ter dosegati svoje želene cilje, je znanje arhetipske psihologije neprecenljivo. 

POT IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU ŠOLE ARHETIPOV™

Šola Arhetipov™: Arhetipi nove dobe 1 (48 ur), pridobitev certifikata
Šola Arhetipov™: Arhetipi nove dobe 2 (48 ur), pridobitev certifikata
Šola Arhetipov™: Arhetipi nove dobe 3 (48 ur), pridobitev certifikata
Šola Arhetipov™: Arhetipski svetovalec (30 ur), pridobitev certifikata Arhetipskega svetovalca
Šola Arhetipov™: Arhetipski učitelj (48 ur), pridobitev certifikata Arhetipskega učitelja (izobraževanje traja 1 leto, ko udeleženci programa že samostojno vodijo svoje delavnice in po enem letu pridobijo certifikat)

Šola Arhetipov ™ ponuja tri osnovne stopnje izobraževanja in dva nadaljevalna programa, ki sta namenjena bodočim arhetipskim svetovalcem in arhetipskim učiteljem.

Šola Arhetipov™ tako ponuja tri stopnje izobraževalnega programa Arhetipi Nove Dobe (1, 2 in 3). Gre za tri sorodne programe, ki se nadgrajujejo. V prvem sklopu se spoznamo z osnovami arhetipske teorije in z obsežno arhetipsko knjižnico. Hkrati se poučimo o zakonih osebnostne rasti, razvoju arhetipov in povezavi naše osebnosti in duše. Preko študija arhetipov spoznamo tako svoje izzive kot tudi darove. Začnemo se spreminjati, ozaveščati svoje poslanstvo in se osredotočati na tisto, kar je resnično pomembno. V drugem sklopu se pomaknemo k študiju novega sistema arhetipov in se tako obrnemo k arhetipom v mitologiji. Zopet raziskujemo, kako to vpliva na naše življenje v sodobnem času in poiščemo vzporednice med mitološkimi arhetipi in tistimi, ki so danes močno prisotni v naši psihi. Na ta način spoznamo svoje motivacije in vzgibe in jih lahko, če je seveda treba, tudi spremenimo oz. prilagodimo. V tretjem sklopu se osredotočimo na globlje, mistične arhetipske smeri in tako raziskujemo arhetipe iz tarota, kabale in sorodnih sistemov. Tretji sklop vsebuje ogromno prakse, meditativnega dela in lastnega raziskovanja. 

Izvedba, organizacija & termini

Vsak od programov traja 50 ur. Ob koncu programa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi (certifikat). Prispevek za posamezno stopnjo je 660 eur (22 % ddv vključen v ceno). Prihajajoči termini so razpisani v koledarju dogodkov na spletni strani www.Intuicija.si Vse prijave in dodatne informacije sprejemamo preko Teja@Intuicija.si 

Arhetipsko svetovanje™
Arhetipsko svetovanje™ je program, namenjen vsem, ki so opravili prve tri module Arhetipov nove dobe. Brez osnovnih treh modulov udeležba na tem programu ni možna, saj gre za nadgradnjo obsežnega znanja, ki ga pridobimo v sklopu 150-urnega programa Arhetipi nove dobe. Pri programu Arhetipsko svetovanje™ udeleženci spoznajo različne oblike duhovnega svetovanja in se učijo uporabljati različna arhetipska orodja. Ta tečaj je namenjen tistim udeležencem, ki želijo s pomočjo arhetipov na profesionalni ravni svetovati tako posameznikom kot podjetjem. 

Program Arhetipsko svetovanje™ traja 30 ur. Ob koncu programa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi (certifikat).


IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ARHETIPI NOVE DOBE

Toplo vabljeni na izjemni tečaj ARHETIPI NOVE DOBE, kjer boste tekom programa odkrili ključe življenja.  Gre za prenovljen program, ki sovpada z energijami prihajajočega obdobja nove resničnosti. Tako ARHETIPI NOVE DOBE ponujajo ključe razumevanja in rasti v prihajajočih časih. 
 

'Ta tečaj sem oblikovala z namenom, da ponudim izjemna znanja in modrosti, brez katerih v prihajajoči dobi pravzaprav sploh ne bo šlo. Znanja in modrosti so sklop izjemnih učenj raznih učiteljev preteklosti in sedanjosti ter mojega lastnega dolgoletnega dela in dragocenih izkušenj. Tako je pred vsemi nami izjemna priložnost, da končno pridobimo tiste prave odgovore in si dovolimo v življenju stati v točki kreacije, točki moči. To je program, ki nam ponuja poglobljeno razumevanje sebe in svojega notranjega sveta, nato pa nas popelje v razumevanje naše prave vloge v svetu. Če ne bomo razumeli sebe in svojega notranjega sveta, ne bomo sposobni oblikovati želene zunanje resničnosti. Tako je to tečaj, ki nam ponuja resnične temelje življenja, temelje osebnostne rasti, temelje duhovne rasti in s tem temelje razvoja našega življenjskega potenciala in samorealizacije. ' − Teja Melinc, avtorica programa 
 
Kaj so arhetipi?

Arhetipi so gradniki našega zemeljskega jaza. So naši vzorci obnašanja. So pravzaprav tisto, kar naša duša potrebuje, da se lahko udejanji v zemeljski resničnosti. Z drugimi besedami: so naše notranje osebnosti, ki igrajo igro življenja. Arhetipi so tisto, kar stopi na oder življenja in v najrazličnejših situacijah odigra svojo vlogo. Oče arhetipske psihologije, Carl Jung, je razumevanje arhetipov kot gradnikov človekove osebnosti in psihe postavil kot enega izmed glavnih temeljev razumevanja človeka in pogleda na človeško osebnost.
 
Primeri le nekaj arhetipov iz obširne kozmične knjižnice arhetipov, ki so nam vsem zelo dobro poznani:

Princeska/Princ − oseba, ki vedno pričakuje, da bo poskrbljeno zanjo.
Kralj/Kraljica − oseba, ki je v svojem življenju prevzel vodilno in dominantno vlogo. Lahko je ljubeč in pravičen 'kralj', lahko pa je dominanten in tiranski.
Poslovnež/Poslovna ženska − oseba, ki ogromno energije usmerja v poslovni svet in vse svoje življenje vidi skozi prizmo 'poslovnega'. Ta svoj dar lahko uporablja v širše dobro in je tako čudovit vodja, ali pa v pridobitniške in sebične namene, ne da bi pomislil na druge.
Žrtev − osnovni arhetip, ki je skupen vsem. Žrtev nas uči, da so v življenju lahko žrtve ali pa kreatorji − vse je odvisno od nas samih.
Ranjeni otrok − otroštvo je mnogim prizadejalo rane in tako mnogo ljudi v sebi nosi ranjenega notranjega otroka. Če je notranja rana zdravljena, nam prinese izjemne dragulje razumevanja življenja. V nasprotnem primeru v svojem odraslem življenju nenehno poustvarjamo rano iz otroštva (srečujemo ljudi, ki nam to rano vedno znova odpirajo in nas prizadanejo). Ključ spremembe je v nas samih − odkriti moramo svojo rano in jo pozdraviti. Šele tedaj smo pripravljeni na srečne in ljubeče odnose in situacije. 
Umetnik/Umetnica − oseba, ki v sebi izraža ogromno umetniške, kreativne energije. Ta se lahko izraža na mnogo načinov. Pomembno pa je, da človek te energije ne blokira, npr. zaradi slabe samopodobe ('ah, saj to ni nič vredno!'), saj nespoštovanje lastnih arhetipskih energij pripelje do različnih blokad in izzivov (fizičnih in psihičnih). Oseba, ki nenehno ustvarja, kreira − tako življenje kot umetniške izdelke.
Avanturist/Avanturistka − oseba, ki je po naravi zelo pustolovska. S tega vidika je lahko zelo zanimiva in dinamična, vendar pa je pomembno, da se občasno nauči tudi umiriti in sprejeti mirnejši tok življenja. Pri 'avanturistih' moramo vedeti, da potrebujejo ogromno dogajanja in spontanosti, ter presoditi, ali to odgovarja tudi nam.
Ljubimec/Ljubimka  − oseba, ki se nenehno zaljublja v ljudi in življenje. Prikazuje 'ljubezenski' aspekt človeka. Ljubimci so čudovite osebe, ki ohranjajo ljubezen do življenja, strast in romantiko živo, ne glede na karkoli. Hkrati pa je pomembno, da 'ljubimec' ne skače iz odnosa v odnos, saj se lahko znajde v začaranem krogu strasti in bolečine.
... in obstaja še mnogo drugih arhetipov!
 
Tečaj ARHETIPI NOVE DOBE nam odpira vrata v razumevanje naših lastnih notranjih arhetipskih energij, v njihovo dinamiko, in nam ponuja pot razumevanja harmonizacije teh energij. Ko je naš notranji svet urejen, vse v zunanjem teče po zakonu vesoljne sinhronosti. 

Razumevanje arhetipske teorije je ključ, ki odklepa vrata do resnične kreativnosti in življenjskega uspeha. V tem trenutku se nahajamo v obdobju izjemne transformacije, ko mora prav vsakdo pogledati globlje vase, v tiste najbolj zaklenjene kotičke sebe. Tam namreč odkrijemo prepričanja in občutke, ki krojijo naša življenja. Tam najdemo ključe naše polne duhovne moči, prebujene zavesti. Izstopimo iz iluzij na svobodo, ne igramo več iger, smo. 
 
Kaj so arhetipi nove dobe?

Arhetipi nove dobe so najnovejše energije, ki se sidrajo na naš planet in s tem v našo kolektivno zavest. So naši vodniki, saj prinašajo vizijo nove resničnosti. Na temelju osnovnih arhetipov, s katerimi smo z roko v roki živeli dolga stoletja, sedaj lahko izvedemo resničen kvantni preskok v zavesti. To pa seveda pomeni tudi povsem novo skupino arhetipskih energij. Tako se prebujajo v človeški zavesti arhetipi zdravilcev, vizionarjev, motivatorjev, mistikov ipd. Povsem nove energije, ki se prebujajo znotraj nas, da bi nas vodile v ustvarjanje drugačne realnosti. Tako je to tečaj, ki vam bo pomagal ozavestiti, kaj se dogaja na najglobljih ravneh vaše biti v teh časih velikega planetarnega prehoda na novo raven zavesti. 
 
ARHETIPSKA RAZSEŽNOST
 

Arhetipska razsežnost je tista nevidna (torej energijska) razsežnost, v kateri ‘prebivajo’ arhetipi. Gre za najrazličnejše koncepte, ki jih lahko združimo v skupke, t. i. arhetipe. Arhetipska razsežnost je vsem ljudem skupna in sorodna. Vsaka duša si, ko si izbira elemente svoje osebnosti, pravzaprav izbira, katere arhetipske energije bodo prisostvovale pri oblikovanju njene osebnosti (prevoznega sredstva za čas trajanja njene inkarnacije). Duša izbere natančno tiste arhetipske energije, ki ji bodo omogočile take zemeljske lekcije, kakršne potrebuje za svojo rast. Ker velja, da je tudi v mikrokozmosu lahko najti celoten makrokozmos, velja tudi, da so vsi arhetipi prisotni v vsakem človeku. Gre za nekakšen ‘načrt zavesti’, ki človeštvo postavlja v skupno resničnost. Kljub temu da imamo v sebi vse arhetipske energije (oz. potenciale), pa se ljudje med seboj razlikujemo po tem, kako močno imamo izražen določen potencial oz. arhetip. Prav v tej točki se rodi barvitost človeških karakterjev in osebnosti, kjer si niti dve osebi nista enaki.
 
Caroline Myss je postavila koncept 12-ih arhetipskih energij, ki tvorijo človekovo osebnost oz. njegov načrt. Ko spoznamo teh 12 arhetipskih energij in z njimi začnemo zavestno delovati, začnemo udejanjati svoje resnično poslanstvo. Sama sem ta konept prevedla na nivo arhetipov nove dobe, in sicer gre za arhetipske energije, aktualne v prihajajočem obdobju.
 
ARHETIPI IN RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA (FINANCE, ODNOSI, ZDRAVJE IN VITALNOST, VZGOJA …)

 
Razumevanje svojega življenjskega poslanstva nam poda jasno sliko, kaj je tisto, kar moramo na vsakem življenjskem področju pravzaprav izkusiti in ustvariti. Ko ugotovimo lastno arhetipsko notranjo strukturo, lahko živimo življenje veliko bolj zavestno, ustvarjalno in fokusirano. 
 
Na področju odnosov so arhetipi tisti, ki se med seboj privlačijo ali odbijajo. Arhetipi so tisti, ki odigravajo določeno igro in nam v življenje posledično privlačijo ljudi s točno tistim arhetipom, ki ga potrebujemo. Določajo čustveno dinamiko in želje, vizije. 

Na področju kariere in kreativnosti so arhetipi tisti, iz katerih izvirajo naši darovi in talenti, arhetipi pa predstavljajo tudi prostor za. Ker iz njih izvirajo naši naravni darovi, ko jim (arhetipom) sledimo, hodimo po poti uspeha in zadovoljstva.
 
Na področju fizične vitalnosti arhetipi odražajo energetsko pretočnost. Ko sledimo naravnemu gibanju svojih arhetipskih energij, ko torej plujemo z njimi, se počutimo čudovito, tako fizično kot duhovno. 
 
Razumevanje samega sebe, svojega nezavednega, vodi v razumevanje vseh naših zunanjih situacij. Dobrodošli torej v svet arhetipov, kjer se odstrnejo vse tančice samorazumevanja!

ARHETIPI V SVOJEM SONČNEM IN SENČNEM ASPEKTU

Arhetip je le potencial, ki ga lahko razvijemo v pozitivno ali negativno smer. Vse je odvisno od naše svobodne volje.

Arhetipi so v svoji osnovi nevtralne sile. Noben arhetip sam po sebi ni pozitiven ali negativen, preprosto je. Je mirujoč koncept, ki ga oživimo, ko preko njega izrazimo čustva, občutke, misli, vizije, ideje … Je vloga oz. potencial, ki ga lahko obrnemo glede na naše doživljanje življenja. Arhetipe tako sami obarvamo glede na to, v kakšnem čustveno-mentalnem stanju smo.
 
Arhetipi se izražajo skozi svoj sončni aspekt, ko arhetip uporabimo preko pozitivne energije (ljubezni). Arhetipi pa se izražajo skozi svoj senčni aspekt, ko preko njih izražamo svoje strahove, dvome, bolečine in na sploh svojo senco. 
 
Nekateri ljudje preživijo svoja celotna življenja v sončnem aspektu, drugi v senčnem. Velika večina pa niha med senčnim in sončnim. Če nimamo dovolj znanja o sebi in svojem notranjem dogajanju, kljub vsem našim dobrim namenom in željam ostajamo v senčnem aspektu.
 
USODA ALI SVOBODNA VOLJA?

Ravno skozi razumevanje arhetipskih energij, ki ustvarjajo naš jaz, lahko razumemo pojem usode in svobodne volje. Usoda je okvirna pot, ki smo si jo začrtali. Je naše celotno poslanstvo. Kako pa bomo potovali po tej poti, je odvisno od nas samih. Če razumemo svoje arhetipske energije, imamo veliko bolj jasno možnost izbire. Razumemo, s katerimi elementi razpolagamo in kaj pravzaprav lahko naredimo.
 
Vzeti življenje v svoje roke pomeni spoznati sebe do te globine, da se jasno zavedamo vseh svojih duhovnih darov in danosti ter zaživimo v skladu z njimi.
 
Ko sebe in svoje poti ne razumemo, je naše življenje podobno naključnemu iskanju prave poti. V času, v katerem živimo, nimamo več možnosti živeti tako brezglavo in brezciljno. Vsakdo izmed nas mora najti pot do sebe, do svojega bistva in svoje duhovne naloge v tem življenju. Drugače preprosto ne more biti.
 
Arhetipska duhovna teorija je resnično izjemna priložnost za vse, ki si želijo resničnega dela na sebi in resničnih sprememb. Potovanje v globine svoje osebnosti, kjer se odpro vrata do naše duše, ta pa nas popelje nazaj v našo fizično resničnost s prenovljenim občutkom zavedanja lastnega poslanstva, je resnično neprecenljivo. 
 
PROGRAM TEČAJA ARHETIPI NOVE DOBE 1

1. UVOD V ARHETIPSKI JEZIK

 • kaj so arhetipi, njihova zgodovina, oče arhetipske psihologije Carl Jung
 • kaj je arhetipski jezik in razumevanje vlog, ki jih igramo v življenju
 • družine arhetipov − knjižnica arhetipov
 • osebnost, duša in arhetipska razsežnost (najpomembnejša dinamika v življenju!)

2. IZJEMEN VPLIV ŠTIRIH OSNOVNIH ARHETIPOV

 • notranji otrok in njegova osrednja vloga (kozmični otrok)
 • mojster intuicije: kako hoditi po pravi poti in se izogniti nepravim
 • mojster ravnovesja: kako v življenju postavljamo meje
 • mojster kreacije: kako postati kreator življenja

3. OSNOVE ARHETIPSKE TEORIJE

 • razvoj arhetipske dinamike preko izkušenj primarnega okolja (oče, mama, vplivi primarnega okolja, vzgoja, šolstvo, pričakovanja drugih)
 • arhetipi in jaz
 • povezava senčne in sončne razsežnosti arhetipov ter njihova dinamika
 • arhetipska analiza  odnosov in dinamik

4. DUHOVNO DELO Z NOTRANJIM OTROKOM

 • notranji otrok kot gorivo naše odrasle osebnosti; je poln entuziazma in zagona za življenje, ali je depresiven in brezvoljen?
 • razumevanje notranjega otroka in njegovih potreb; kaj lahko naredimo, da bomo osrečili sebe
 • različni tipi notranjega otroka, pot do kozmičnega otroka
 • kako duhovno delamo s svojim notranjim otrokom, da se njegove rane preobrazijo in postane zopet srečen, radosten, poln življenja
 • duhovna svetloba in transformacija notranjega otroka

5. ARHETIPSKO KOLO IN ŽIVLJENJSKO POSLANSTVO

 • postavitev lastnega arhetipskega kolesa arhetipov nove dobe − pregled poslanstva 
 • različne postavitve arhetipskega kolesa (za konkretno vprašanje, službo/poklicno pot, finance, partnerstvo, duhovno rast ...) 
 • delo z arhetipskimi kartami (različni seti arhetipskih kart)

6. ARHETIPI − KLJUČ DO SREČNIH ODNOSOV

 • partnerstvo kot dinamika arhetipov
 • razumeti partnerjevo arhetipsko dinamiko in kako se odzivati nanjo
 • arhetipska partnerska kompatibilnost

7. INTUITIVNO DELO Z ARHETIPI

 • prebujanje intuicije in intuitivne zavesti preko razumevanja arhetipskega jezika
 • odpiranje ravnem nad arhetipsko ravnjo − univerzalne in kozmične ravni
 • delo z duhovnim vodstvom in božansko inspiracijo

 
PROGRAM ARHETIPI NOVE DOBE 2

1. ARHETIPI GRŠKIH/RIMSKIH/EGIPČANSKIH BOGINJ

 • božanska ženska energija
 • prebujanje ženske energije
 • arhetipske zgodbe grških, rimskih in egipčanskih Boginj ter vse vzporednice

2. BOGINJE V ZAVESTI MODERNE ŽENSKE

 • prepoznavanje lastnega arhetipskega vzorca in izris le-tega 
 • zdravljenje ženske psihe s pomočjo različnih boginj
 • invokacija in komunikacija z Boginjami

3. ARHETIPI MOŠKIH GRŠKIH/RIMSKIH/EGIPČANSKIH BOGOV 

 • božanska moška energija
 • prebujanje moške energije
 • arhetipske zgodbe grških, rimskih in egipčanskih bogov

4. BOGOVI V ZAVESTI MODERNEGA MOŠKEGA

 • prepoznavanje lastnega arhetipskega vzorca in izris le-tega 
 • zdravljenje moške psihe s pomočjo različnih Bogov
 • invokacija in komunikacija z Bogovi

5. INICIACIJA BOGINJ IN BOGOV

 • meditacija, iniciacija in globoko duhovno zdravljenje
 • obiskovanje eteričnih templjev

PROGRAM TEČAJA ARHETIPI NOVE DOBE 3

1. ARHETIPI V TAROTU

 • predstavitev velike arkane
 • 22 arhetipov in arhetipskih stanj
 • arhetipski simbolizem

2.  KABALA IN SISTEM ARHETIPOV

 • kabala kot sistem duhovne rasti, globljega razumevanja življenja 
 • povezava planetarnih energij in naše lastne arhetipske karte
 • arhetipi kabale (števila, planeti, nadangeli ...)

3. 22 ARHETIPOV & 22 DUHOVNIH LEKCIJ

 • arhetipi kot vodniki po življenjski poti
 • razumevanje lekcij in izzivov
 • sprejemanje darov in blagoslovov preko arhetipov

4. VELIKA ARKANA & OSEBNI ARHETIPI

 • povezava velike arkane z našimi arhetipskimi energijami
 • 22 lekcij, 22 poti kabale

4. PLANETARNI ARHETIPI

 • planeti kot arhetipi
 • povezava planetarnih energij in naše lastne arhetipske karte

5. ARHETIPSKA NUMEROLOGIJA

 • skrivnosti arhetipske numerologije
 • povezava števil z osebnostjo
 • aktivacija arhetipskih energij s števili