Domov > Dogodki > Dogodki Ljubljana >

Ekskluzivna delavnica: DIAMANTNE SVETE KODE in ROŽA ŽIVLJENJA

  • 8.00 - 17.00
  • Šola Intuicije, Tbilisijska 83a, Ljubljana
  • 280 eur/vikend (ali pa 1680 eur za celoten sklop, 20% popust na enkratno plačilo)

Sklop šestih dvo-dnevnih vikend delavnic (12 dni programa), s pričetkom 28. in 29. aprila. Delavnice lahko spremljate v živo, ali pa preko spleta. Gre za enkratno izvedbo delavnic, ki se ne bodo ponavljale. Kljub okvirnemu programu, so delavnice v celoti vodene s strani naše Lemurijske in širše Galaktične Družine. V okviru vsake delavnice vsak posameznik prejme tiste svete kode, žarke in blagoslove, ki so v njegovo najvišje dobro. 

Udeležite se lahko posamezne delavnice ali pa celotnega sklopa. 
Prispevek za posamezno delavnico: 280 eur / za celoten sklop šestih delavnic (torej 12 dni programa) pa je 1680 eur (20% popust ob enkratnem plačilu celotnega sklopa)

Prijave: Teja@Intuicija.si
________________________________

 

Pravkar smo zaključili sklop petih delavnic Svetih Templjev Lemurije. Vsi, ki smo se teh delavnic udeležili, se lahko strinjamo, da so v naših individualnih življenjih te resnično svete energije ustvarile izjemne preboje. Naš sklop delavnic smo zaključili z delavnico DIAMANTNEGA TEMPLJA, ki je bila resnično krona vsemu, kar smo na tem popotovanju doživeli.

Tekom delavnice je prišlo jasno sporočilo naše Lemurijske in Galaktične družine, da s temi druženji nadaljujemo. V majnih, intimnih druženjih, kjer se družimo tisti, ki čutimo klic teh izjemnih energij razsvetljenja, se dogajajo ‘manjši in večji’ čudeži. Resnično sveta druženja, najčistejših energij in čisto vsi se zavemo izjemne prisotnosti nešteto duhovnih bitij.

S tem namenom sem v sodelovanju z mojim duhovnim vodstvom oblikovala čisto 

NOV SKLOP DELAVNIC: SVETE AKTIVACIJE DIAMANTNEGA ŽARKA.

DIAMANTNI ŽAREK je izvorni žarek, ki je prisoten v celotni kreaciji. Je izjemno močen, prebojen žarek izjemne duhovne avtoritete. Žarek, ki se direktno povezuje z vsemi kvalitetami Stvarnika. 

V sklopu delavnic SVETE AKTIVACIJE DIAMANTNEGA ŽARKA bomo intenzivno delali na aktivaciji naše lastne diamantne zavesti. Ta aktivacija vključuje sidranje svetih kod v našo zavest. Tako kot zlati, srebrni, platinasti in čisti beli žarek, je tudi diamantni žarek mogočen aspekt Stvarnikove zavesti, ki nudi izjemno priložnost popolne preobrazbe, temeljitega duhovnega zdravljenja in intenzivnega duhovnega prebujenja. 

Aktivacije Diamantnega žarka delujejo na naši multidimenzionalni naravi. Poleg intenzivne aktivacije vseh vijačnic našega božanskega DNK-ja, se ta diamantna struktura in zavest širi na vse ravni, na vse dimenzije prostora in časa naše biti. Prebuja, integira, povezuje našo več-dimenzionalno zavest, kar se posledično občuti kot neverjeten dvig življenjske energije, regeneracija DNK-ja, izjemna aktivacija jasnovidnih in telepatskih sposobnosti, neverjetna sposobnost energijskega zdravljenja in še in še. Dejansko se naša večdimenzionalna narava, vključno z našo JAZ SEM prisotnostjo začne aktivno sidrati v naš ‘tukaj in sedaj’. Naša višja, razsvetljena raven postaja del naše vsakdanje zavesti. Gre za kvantne preskoke v naši zavesti, za integracijo višjih informacij in za aktivacijo nas, kot portalov diamantne svetlobe.

Aktivacija svetih kod dimantnega žarka ima neverjeten vpliv. Na naši individualni ravni aktivira izjemen dvig in razširitev zavesti, hkrati pa služi tudi kolektivnemu planetarnemu zdravljenju in sidranju novega koncepta diamantne planetarne mreže. Aktivira duhovno zdravljenje vseh ravni, očiščenje karme, dvig zavesti na nivo razsvetljenih galaktičnih bitij, aktivira naše duhovne sposobnosti, darove, kreativnost, sposobnost zavestnega ustvarjanja.

Ko je naša zavest aktivirana na ravni diamantnega žarka, začnemo zavestno izbirati med časovnimi linijami in realnostmi. Pomeni popoln izstop iz drame tro-dimenzionalne resničnosti, popolno uravnovešanje in duhovno ozdravitev vseh spodnjih treh teles (fizičnega, čustvenega, mentalnega) z namenom prehoda na popolnoma drugačno raven bivanja.

Ta opis se morda sliši nekoliko ‘visoko leteč’, pa vendar, aktivacije nas v resnici še močneje povežejo z našim planetom, s tukaj in sedaj in našim najvišjim namenom. Gre za izjemno močno prepoznavo naše božanske naloge v tem prostoru in času. Preko lastne diamantne aktivacije in aktivacije našega diamantnega svetlobnega telesa vstopimo v izjemno moč transformacije in zdravljenja realnosti. Od kolektivne energije se oddaljimo ravno toliko, da jo lahko vidimo v jasni luči, nato pa vanjo sidramo potencial nove resničnosti.

Dejstvo je, da je vedno več ljudi odprtih za svete kode teh najvišje ferkvenčnih žarkov. Z našim lastnim delom in sodelovanjem z izjemnimi bitji svetlobe, ter Varuhi kreacije, bomo vsem ravnem življenja na našem planetu ponudili potencial tega novega izraza njihove življenjske energije. Živali, rastline in otroci se ponavadi izjemno odzivajo na te diamantne svete kode.


Pred nami je torej sklop intenzivnih delavnic, kjer bomo potovali na različne ravni DIAMANTNEGA SVETEGA ŽARKA in prejeli resnično izjemne svete kode. Vsaka posamezna delavnica traja 2 polna dni, tako da celoten program teh šetih vikend delavnic obsega 12 dni programa.

Sklop delavnic AKTIVACIJA DIAMANTNIH SVETIH KOD

1. DIAMANTNE SVETE KODE in BISERNA BELA ZAVEST

12. in 13. maj 2018 od 8h - 17h (delavnico lahko spremljate tudi preko spleta ali pa poslušate posnetek kasneje)

​V prvem srečanju se bomo posvetili svetim diamantnim kodam skozi portal biserne bele zavesti. Ob nas bodo varuhi čistosti, nedolžnosti in neomadeževanosti Življenja. Potovali bomo na ravni nepredstavljive duhovne čistosti, kamor imajo dostop le najbolj čista in visoko-ferkevenčna bitja. Družili se bomo z varuhi bisernih kraljestev, spoznali dom samorogov in ostalih več-dimenzionalnih galaktičnih bitij. Ta potovanja nam bodo odprla vpogled v realnosti, ki so našemu zemeljskemu umu skoraj nepredstavljive. 

Na tem celodnevnem potovanju bomo potovali v svete templje diamantnih dvoran, ki se nahajajo v notranjosti Gaie. Obstaja mnogo diamantnih prostorov, obsijanih z mavrično, zlato in srebrno svetlobo. Znotraj teh prostorov so shranjene svete kode življenja. Te kode odklepajo vrata vsem svetostim življenja. Biserna bela zavest se bo dotaknila najglobjega nivoja našega bitja in odklenila vrata našega srca in neskončih potencialov našega resničnega bitja.

 

2. DIAMANTNE SVETE KODE in ROŽA ŽIVLJENJA

19. in 20. maj 2018 od 8h - 17h (delavnico lahko spremljate tudi preko spleta ali pa poslušate posnetek kasneje)

Naše drugo srečanje nas popelje v samo matrico kreacije, rožo življenja. Poleg osnovnega razumevanja rože življenja, bomo v tem vikend srečanju intenzivno in aktivno delali z različnimi nivoji in več-dimenzionalnimi izrazi tega izjemne matrice stvarjenja. Hkrati bomo potovali na raven diamantne rože življenja, kjer bomo prejeli posebne razširitve naše lastne zavesti. Roža življenja, kot matrica kreacije, razkriva naše lastno stvarjenje. Tako bomo preko rože vzpostavili popolnoma zavestni stik z našo lastno dušno družino in seveda našim dušnim plamenom. Razgledali se bomo po svojih mnogih življenjih in preživetih izkušnjah, ter popravili vse tisto, kar potrebuje zdravljenje. S pomočjo te izjemne zavesti in razumevanja, bomo 'počistili' svojo več-dimenzionalno izkušanje in se tako v srčiki svojega bitja prebudili in razcveteli kot roža življenja, kot to, kar resnično smo. Raziskali bomo tudi druge ravni oz. izraze te osnovne matrice kot npr. Metatronovo kocko, vsa platonska telesa in ostale svete simbole. Celoten koncept svete geometrije bomo prenesli na praktično raven in energijsko-praktično izkusili sebe skozi oči različnih elementov. S pomočjo diamantne svetlobe bomo uravnovesili vse naše elemente in vse izraze naše biti. To srečanje je namenjeno intenzivnemu delu na vseh naših energijskih telesih, ravneh in nivojih izraza, torej naši večdimenzionalni naravi.  Razumeti moramo, da je delo na naši več-dimenzionalni ravni ključnega pomena, saj na ta način prihajamo v stik s stvarmi, ki potrebujejo uravnovešanje (in tako delujemo kot 'angel varuh' ostalih izven-dimenzionalnim aspektom sebe), kot tudi z modrostjo in izjemnimi potenciali, ter dosežki ostalih ravni naše biti.

3. DIAMANTNE SVETE KODE in SKRIVNOSTI NADANGELA RAZIELA

2. in 3. junij 2018 od 8h - 17h (delavnico lahko spremljate tudi preko spleta ali pa poslušate posnetek kasneje)

Naše tretje srečanje nas popelje k skrivnostim mogočnega nadangela Raziela. Popeljal nas bo k skrivnostim življenja, ter razkril svete zapise Kreacije vsem, ki smo na to razodetje pripravljeni. Uvidi, ki jih bomo prejeli, so izjemno močne in prebojne ravni zavesti, namen tega druženja pa je, da na svoji poti osebnostne in duhovne rasti razvijemo duhovno stabilnost, zrelost in prevzamemo polno odgovornost za so-kreacijo vsega, kar je. Sodelovanje z nadangelom Razielom, kot varuhom skrivnosti življenja, bo izjemno prebojno in transformativno. Družili se bomo z Varuhi Kreacije, prejeli mnoge blagoslove in kode duhovnega prebujenja. S pomočjo nadangelov bomo sidrali diamantno svetlobno mrežo v lastnem energijskem prostoru, kot tudi na globalni ravni. Narava (živali, rastline) bodo to diamantno svetlobo sprejele povsem odprto, v kolektivni zavesti človeštva pa bo sidranje te diamantne mreže povzoročilo intenzivno zdravljenje, soočenje s seboj in svojim ogledalom, ter priložnost ponovnega rojstva. Zanimivo bo opazovati, kaj se bo dogajalo na planetarni ravni takoj pred, med in po aktivaciji diamantne planetarne mreže z nadangelskim kraljestvom.

4. AKTIVACIJA 12ih ČAKER DIAMANTNE ZAVESTI

16. in 17. junij 2018 od 8h - 17h (delavnico lahko spremljate tudi preko spleta ali pa poslušate posnetek kasneje)

Diamantne čakre predstavljajo novo energijsko raven našega 3-d ustroja. S padcem zavesti se je tudi naša sposobnost sidranja določenih energij razsvetljenja in vzdrževanja le-teh spustila na nizko raven. To pa je tudi razlog vsej bolečini, bolezni in težavam, ki jih izkušamo. Dvig duhovne energije in duhovne zavesti aktivira zdravljenje te osnovne ločitve v zavesti od Stvarnikove resnice. Bolj, ko se nagibamo k dvigu naše duhovne energije in zavesti, bolj intenzivno zdravimo več-dimenzionalne aspekte svoje biti. Tako bomo v tem delu našega programa pozornost namenili najprej zdravljenju in popolnemu očiščenju naših čaker, nato pa se bomo usmerili v aktivacijo matrice 12ih čaker z diamantno svetlobo. Prepoznali bomo, da je vsaka čakra pravzaprav kot vrata, ki vodijo v svojo realnost. Tako bomo spoznali 12 ravni kreacije, 12 zakonov življenja in 12 ravni izraza naše božanske biti. Število 12 je v naši realnosti zakon življenja in tako bomo v tem srečanju delali intenzivno s tem temeljnim zakonom kreacije. Ta modul se intenzivno povezuje tudi z modulom rože življenja, kjer smo spoznali,da je naša kreacija ustvarjana na principu 12ih elementov, ki se vrtijo okoli 13.-ga. (12+1 =>  12 ur, ki se vrtijo okoli središča (trinajsti element), 12 krogov Metatronove kocke, ki so v popolni identični oddaljenosti nanizane okoli osnovnega, 13. kroga ipd.). Ko na ravni svoje individualne biti aktiviramo 12 svetih principov, avtomatično vstopimo v povezavo s 13. , ki predstavlja vse božansko, Stvarnika, Izvor. Trinajsti princip je tudi vsevidno in vseprisotno oko.

POMEMBNO!!! Poletni termini (zadnja dva vikenda) so fleksibilni (torej so le okvirni) in se bodo oblikovali glede na želje skupine. Hvala za razumevanje :)

5. ZDRUŽITEV BOŽANSKE MOŠKE IN ŽENSKE ENERGIJE (Shiva/Shakti - Sveta Poroka) z DIAMANTNIM ŽARKOM

7. in 8. julij od 8h - 17h (delavnico lahko spremljate tudi preko spleta ali pa poslušate posnetek kasneje)

V okviru našega petega srečanja se bomo podali na intenzivno pot aktivacije božanske moške in ženske energije. Energijsko bomo zdravili vse ravni naše notranje moške in ženske energije, vse izraze le-teh, vse popačene predstave, popačene izkušnje in bremena prednikov. Zdravili bomo karmo, izraze naših preteklih življenj in ponovitve naših vzorcev/lekcij. Gre za izjemno intenziven vikend, kjer se bomo najprej posvetili popolnemu očiščenju vseh popačenih zapisov, ter prikinitvi pogojevanja kolektivne energije našemu lastnemu doživljenju moške in ženske energije, tako na notranji, kot tudi zunanji ravni odnosov in interakcij. Nato pa se bomo podali na pot aktivacije svetih kod božanske moške in ženske energije (Chockmah - Binah). Intenzivno druženje namenjeno uravnovešanju umske in čustvene ravni, duhovne in fizične, abstraktne in realne, notranje in zunanje. Spoznali bomo tudi vez med dušo in fizičnim, njeno nalogo, njen individualni izraz, ferkvenco in dinamiko božanske moške in ženske energije na dušni ravni. Nadalje bomo potovali v svetove razsvetljenih civilizacij, kjer je izraz teh obrazov božanskega popolnoma drugačen. Sponzali bomo pravi obraz božanskega, ki bo sedaj v naši notranjosti ustvarili neverjetno preobrazbo in prebujenje našega resničnega jaza, kajti tudi mi smo le odraz/zrcalo božanske narave. Ta vikend je priprava na zadnji vikend, kjer bomo delali intezivno aktivacijo in združitev twin flame/dušnega plamena z diamantnim žarkom.

 

6. AKTIVACIJA TWIN FLAME ENERGIJE IN DIAMANTNEGA ŽARKA

27. in 28. julij  2018 od 8h - 17h (delavnico lahko spremljate tudi preko spleta ali pa poslušate posnetek kasneje)

Diamantni žarek je eden izmed najbolj očiščevalnih žarkov kreacije, ki deluje z neverjetno natančnostjo. Na vse ravni našega bitja prinaša kristalno čisto jasnost in intenzivno prebujenje. V okviru zadnjega srečanja se bomo podali na pot aktivacije naše twin flame energije. Twin flame oz. dušni plamen je drugi izraz naše lastne biti. Lahko ga doživimo, kot drugo dušo ali drugo fizično bitje. Pa vendar, na najvišji ravni je to le drugi izraz nas samih. V sebi shranjuje vse kode aktivacije naše lastne duhovne zavesti. Prav tako mi shranjujemo za našo twin flame energije točno tiste ključe, ki jih potrebuje za svojo vrnitev v božansko enost. Twin flame energija je dejansko cilj duhovne poti posameznika. Četudi je na praktični ravni naših vsakdanjih življenj velikokrat interpretirana kot romantična ljubezen, pa je twin flame praksa v resnici namenjena našemu duhovnemu razvoju. V osnovi gre za dva aspekta naše lastne biti,ki delujeta kot ključ in ključavnica v našem procesu vračanja v popolnoma razsvetljeno zavest. Naš twin flame je lahko inkarniran, velikokrat pa ostaja v duhovnem svetu in je naš najbližji vodnik. Tako, kot tudi vsi ostali vodniki, tudi twin flame spoštuje našo svobodno voljo in če želimo uživati združite energij, zavesti in svetih kod s tem izrazom naše božanske biti, moramo to jasno izraziti. 
Sama doživljam svoj twin flame kot izjemnega duhovnega učitelja, mojstra, ki biva na duhovnih ravneh in vodi moje življenje po poti intenzivnega duhovnega prebujanja. Seveda imamo vsi individualne zgodbe in načine sodelovanja z našo twin flame energijo. Tako bomo v okviru tega srečanja naredili močne aktivacije združitve naše lastne svetlobne matrice z matrico našega twin flame-a. Gre za združevanje svetlobnih teles, za aktivacijo diamantne svetlobe in vrnitev dveh src v eno prebujeno diamantno srce. Resnično čudovito, čarobno potovanje je pred nami. Verjamem, da bomo skozi vse te module doživeli neverjetne in neponovljive izkušnje, ki bodo za vedno preobrazile naše življenje!

 

In morda za konec še ...

Diamantni žarek in svete kode, ki nam jih ponuja, v nas prižgejo ogenj izjemne radosti. To je radost naše duše, radost stvarjenja in samega življenja. Ta radost je kot plamen, ki se prižge v svetih prekatih našega srca in nato razsvetli čisto vse ravni naše biti in vse nivoje našega življenja. Takšna duhovna radost pa je tudi izjemno nalezljiva. Toplo vabljeni vsi, ki začutite klic diamantne svetlobe in spajanja svoje biti z razsvetljenimi nivoji kreacije! 

Toplo vabljeni! 

Prijave: Teja@Intuicija.si

Prijavni obrazec

Prijavljam se na dogodek: Ekskluzivna delavnica: DIAMANTNE SVETE KODE in ROŽA ŽIVLJENJA